Complexe leerstoornissen

CAR De Steijger

Kinderen met leerproblemen ondervinden moeilijkheden met het aanleren van lezen, spelling en/of rekenen. Deze kunnen samengaan met ernstige problemen op één of meer van volgende domeinen: motoriek, visuele /auditieve perceptie, visueel-ruimtelijk inzicht, spraak en taal, aandacht en concentratie, geheugen, gedrag, sociaal- emotionele ontwikkeling. Voor deze kinderen kan extra buitenschoolse hulp binnen een revalidatiecentrum aangewezen zijn.

Kinderen uit deze groep kunnen slechts in beperkte mate opgenomen worden voor onderzoek en behandeling.

Revalidatiecentrum De Steijger © 2008-2015*