Het Centrum voor Ambulante Revalidatie De Steijger heeft als maatschappelijk doel het vroegtijdig opsporen, de functionele revalidatie en de pedagogische opvolging van kinderen en jongeren met een ontwikkelingsstoornis. Het CAR is gericht op het bevorderen van de integratie van kinderen en jongeren in alle maatschappelijke contexten.

Het revalidatieaanbod behelst de grondige diagnostiek, de revalidatie en de psychosociale en pedagogische opvolging. Het behandelingsprogramma richt zich primair naar het kind of de jongere binnen zijn omgeving, in al zijn ontwikkelingsaspecten. Samenwerking met de ouders, kinderopvang  en/of de school  vormt een belangrijk aspect binnen het revalidatieplan.

Meer info

Revalidatiecentrum De Steijger © 2008-2015*