Mentale beperking

CAR De Steijger

Kinderen met een mentale beperking ontwikkelen zich op vlak van denken en op sociaal vlak trager en onder het niveau van hun leeftijdsgenoten. Hierdoor kunnen er problemen ontstaan in de communicatie, sociale en relationele vaardigheden, de motorische ontwikkeling en het functioneren in het dagdagelijks leven .

Binnen onze werking spreken we van een mentale handicap als het intelligentiequotiënt (IQ) lager is dan 70. Dit wordt bepaald door een ontwikkelingstest of een intelligentietest.

Wij behandelen zowel baby’s, peuters, kleuters als lagere schoolkinderen en adolescenten met een mentale handicap.

Er is een samenwerkingsverband met onderstaande scholen voor buitengewoon onderwijs:

  • Macarius, lagere school voor buitengewoon onderwijs Type 1, Koningstraat 12, Gent
  • Binnenhof, instituut voor Buitengewoon Secundair Onderwijs, Peperstraat 27 Gent,              opleidingsvorm 2 en 3
Revalidatiecentrum De Steijger © 2008-2015*